Κατασκευές Σιδήρου > Σκάλες

Εκτύπωση

ΣΚΑΛΕΣ

α) Αιωρούμενη σκάλα με σκαλοπάτια από λαμαρίνα 12 χιλιοστά πάχος, αναρχούμενα με συρματόσχοινα inox από την οροφή.