Κατασκευές Σιδήρου > Κάγκελα

Εκτύπωση

ΚΑΓΚΕΛΑ

α) Κάγκελα με συρματόσχοινο inox με ειδικά άκρα.

β) Κάγκελα με εφελκυόμενη λάμα και ειδικό άκρο που επιτυγχάνουμε τις λιγότερες δυνατές κολώνες.

γ) Κάγκελα με δικτύωμα inox στηριζόμενο σε f20 inox και κουπαστή ξύλινη δρυς.